Pravidla správné zemědělské praxe (tzv. GAEC 2) tak budou zemědělci muset uplatňovat na zhruba 15 procentech celkové rozlohy orné půdy. Bez těchto opatření by v důsledku eroze v krajním případě mohlo z tuzemských polí ročně zmizet až 21 miliónů tun kvalitní ornice. To by se dalo finančně vyjádřit jako škoda za zhruba 4,3 miliardy korun.

„V podmínkách intenzivní zemědělské výroby se bohužel eroze zrychluje. Masivní scelování pozemků do velkých bloků, pěstování monokultur nebo nešetrné obhospodařování bez ohledu na svažitost pozemků a další přírodní podmínky mnohdy nerespektují zásady protierozní ochrany,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS). To se má do budoucna změnit.

Do konce letošního roku budou inspektoři Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zemědělce pouze upozorňovat na nedostatky v hospodaření a na rizika plynoucí z toho, že by nová pravidla správné zemědělské praxe nedodržovali. Pokud však ani od příštího roku farmáři nebudou stanovené zásady hospodaření na půdách ohrožených erozí dodržovat, mohli by přijít o část vyplácených dotací.

Sankce individuální

„Výše sankcí se bude určovat individuálně a bude se odvíjet od závažnosti porušení a od toho, zda zemědělec případně porušoval zásady správné zemědělské praxe opakovaně,“ sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Dvořáčková. MZe na podzim zemědělcům poskytne příručku s praktickými informacemi k boji s erozí.

Zemědělci budou moci na mírně erozně ohrožených půdách pěstovat širokořádkové plodiny, jako je kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice, pouze s využitím půdu chránících technologií. Zemědělec si sám vybere organizačně nejpřijatelnější.

Původní, více direktivní návrhy narážely na silný odpor zemědělců. „Eroze v některých oblastech problém určitě je,“ podotkl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Horšící se stav způsobuje podle něj především stále klesající živočišná výroba. Místo krmných pícnin, které působí většinou protierozně, se tak na čím dál větší ploše pěstují obiloviny a řepka.

Hrozí sankce od Evropské unie

Navrhované sankce označil Veleba za „poměrně tvrdé“. Připustil nicméně, že je pozitivní, že zemědělci mají možnost rozhodnout se, jak budou na půdě hospodařit. Mezi členy Asociace soukromého zemědělství ČR má zpřísnění pravidel podporu.

Eroze zhoršuje kvalitu půdy a snižuje výnosy. Erodované půdy také zhoršují průběh povodní a zvyšují povodňové škody. Škody působené erozí se ale projevují například i znečištěním vodních zdrojů, splavená ornice zanáší kanalizace, komunikace, poškozuje vodoteče a obecně i majetky třetích osob.

Evropská unie nedávno pohrozila Česku sankcemi ve výši 180 miliónů korun za nedůsledné dodržování zásad tzv. správné zemědělské praxe v uplynulém období.