Firma se podle Rause domáhala také odkladného účinku žaloby, který by mimo jiné znamenal odklad placení pokuty. Soud však podle Rouse k takovému odkladu neshledal důvody. Podle něj je řízení u soudu na samotném počátku.

ÚOHS Student Agency původně uložil sankci 6,185 miliónu korun, pak ji ale snížil o zhruba milión. Úřad tvrdil, že firma zneužívala od začátku prosince 2007 do začátku března 2008 svého dominantního postavení. Snížila ceny kreditových jízdenek za jednosměrnou přepravu na 50, později 95 korun. Podle antimonopolního úřadu bylo cílem tohoto jednání vyloučit konkurenční dopravní společnost Asiana z trhu.

Pokuta za vytlačení konkurence

"Úřad nepokutoval Student Agency za nízké ceny, nýbrž za jejich cílené použití k vytlačení jiného soutěžitele z trhu," uvedl již dříve k případu ÚOHS. Nízké ceny pro vybrané jízdenky stanovené společností Asiana měly podle úřadu zaváděcí charakter, tato firma navíc nebyla v dominantním postavení, její jednání proto nepředstavovalo porušení zákona.

Snížení cen ze strany Student Agency podle ÚOHS nebylo motivováno snahou poskytnout prospěch zákazníkům, ale pouze snahou vytlačit konkurenta z trhu, což mělo omezit zákazníky ve výběru přepravce.