Drobné změny sazeb DPH u potravin a léků jsou pro ČSSD přijatelné pouze tehdy, kdyby současně došlo k výraznější valorizaci důchodů. O možnostech změn sazeb DPH přitom probíhaly diskuse již během příprav první fáze reformy. Protože však nebylo možné dospět ke shodě, změny se musely odložit.

ČSSD je nyní odhodlána prosadit i nový způsob daňového odečtu na děti, který by pomohl zejména rodinám s nižšími příjmy a rodinám s dětmi. Závažné spory se neočekávají při návrzích o snížení příspěvku na aktivní politiku zaměstnanosti a zrychlení odpisů podnikům.

".Udělali jsme si analýzu dopadu možných dopadů změn snížené sazby DPH ze současných pěti procent. Z nich jednoznačně vyplývá, že pokud dojde ke zvýšení snížené pětiprocentní sazby, tak dopady jsou největší u rodin s dětmi a rodin důchodců. (Ve snížené sazbě jsou zahrnuty potraviny, knihy, noviny, hygienické a zdravotnické zboží včetně léků či dětské oblečení.) Na výdajové straně rozpočtu nejsme schopni těmto kategoriím tento posun vykompenzovat. Státní rozpočet takové zdroje nemá. Proto zastáváme pozici co nejmenšího pohybu daně z přidané hodnoty u potravin a léků," řekl Právu ministr financí Bohuslav Sobotka.

Podle neoficiálních informací Práva by sociální demokraté v případě nezbytnosti byli ochotni ze zachování pětiprocentní daně ustoupit, ale zvýšit by se mohla maximálně na šest, případně sedm procent.

"Ovšem část přínosu z pohybu DPH by musela být určena na valorizaci penzí. Protože pokud jde o rodiny s dětmi, tam jsme schopni určitý posun sazeb kompenzovat odpočitatelnými položkami, u důchodců ten posun musíme vyrovnat valorizací. To je klíčový bod, to budeme hájit," řekl Sobotka.

Třetí sazba mezi 10 a 14 procenty

Výrazněji podražit by změnou sazeb DPH však mohly například stavební práce pro bytové účely. Ve hře jako kompromisní řešení je totiž stále takzvaná druhá snížená sazba DPH, do níž by se přesunuly některé další položky, které dnes spadají do sazby pětiprocentní. Tato prostřední sazba by se mohla pohybovat zřejmě v rozmezí mezi 10 až 14 procenty.

Ten, kdo dnes zaplatí při rekonstrukci bytu za stavební práce například 100 tisíc Kč, by tak v budoucnu mohl za tytéž práce zaplatit 105 až 108,5 tisíce korun.

Koaliční shoda již prakticky panuje v tom, že základní sazba, kterou se daní většina zboží (např. auta) a služeb (telefonování, právní služby), ve výši 22 procent, se sníží. "Reálně vidím s ohledem na možnosti ekonomiky a rozpočtu maximálně k 17 procentům," připustil ministr financí. Ministr je však skeptický k názorům, že by snížení sazeb přineslo automaticky snížení cen spotřebního zboží.

EU tři sazby toleruje

"Sazba daně z přidané hodnoty," říká Sobotka, "je spolu se spotřební daní jediná, kde se musíme řídit určitými pravidly Evropské unie. Ty určují, že základní sazba může být jen jedna a nesmí být nižší než 15 procent. U nás je v současné době 22 %. Pak mohou existovat dvě sazby tzv. snížené, kdy tyto snížené daně nesmí být nižší než 5 procent. Pokud by tedy například existovala sazba 5 %, pak druhá snížená sazba mezi 10 až 14 % a sazba základní, nižší než současných 22 %, bylo by to v souladu s Evropskou unií. Mimochodem tři sazby má zhruba polovina států Evropy, druhá polovina má dvě sazby a pouze jedna jediná země - Slovensko, má sazbu jedinou. Přitom nevím, že by se nějaká další evropská země k takovému opatření chystala," řekl Právu ministr.

Možná budoucí podoba DPH:
Skupina Sazba Zahrnuje například
Základní sazba 18-20 % Většina zboží a služeb
Snížená sazba 10-14 % Stavební práce, jízdné
Snížená sazba 5 % Potraviny, léky

Pomoc rodinám s nízkými příjmy a s dětmi

"Je nemravné, když v našem systému například u daně z příjmů "funguje" odpočitatelná položka ,která je výhodnější pro lidi s vysokými příjmy než pro lidi s nízkými příjmy. Vezměte si odečitatelnou položku na jedno dítě ve výši 25 tisíc korun. Člověk s nižší než průměrnou mzdou si efektivně sníží daň pouze o 3 tisíce korun za rok. Člověk, který bere mzdu, která je zdaňována 32 procenty, ušetří ale téměř osm tisíc korun. To je systém, který podporuje vyšší příjmové kategorie. Přitom není důvod podporovat více dítě z bohatší rodiny než dítě z chudé rodiny. Proto chceme princip slevy na daních, která je spravedlivá vůči všem kategoriím, a zvýšíme a nastavíme ho tak, že ošetří daně nízkopříjmovým skupinám", říká Sobotka.

"Nikdo totiž zatím neudělal analýzu toho, jak je sociálně spravedlivý systém odečitatelných položek," upozorňuje ministr.

Podnikům mají ulevit odpisy, ne daně

Sociální demokracii se příliš nechce do dalšího než již schváleného snižování daně z příjmu pro podniky. Namísto toho je chce podpořit změnami v odpisech tak, aby se firmám vyplatilo reinvestovat zisky.

Tento postup podporuje například CzechInvest, protože odpisová politika by měla pomoci udržet v zemi zahraniční investory, pro které by bylo výhodné zde reinvestovat zisky. Podnikům, ale i zaměstnancům by přineslo efekt i snížení či zcela zrušení pojistného na aktivní politiku zaměstnanosti. Ve hře jsou možnosti buď sazbu snížit na polovinu, či ji zrušit úplně, řekl Právu zdroj. V současné době odvádí z hrubé mzdy zaměstnanec 0,4 procenta a zaměstnavatel 1,2 procenta.