V Česku ani jeden z oslovených generálních ředitelů neplánuje, že by jeho společnost využila financování prostřednictvím kapitálového trhu či veřejné zdroje, podobná je situace i na Slovensku. Nejčastějším zdrojem financování bude pro letošní rok v obou zemích vlastní kapitál firem.

„Krize generální ředitele naučila, že se musí spoléhat sami na sebe i v otázkách financování. Banky zpřísnily podmínky úvěrování a podniky pochopily, že nejjistější zdroj peněz se nachází uvnitř firmy,“ uvedl Tomáš Kuča, partner PwC Slovensko.

Vlastní zdroje jako základ

V České republice plánuje svůj letošní růst financovat z vlastních zdrojů 70 % firem. Pětina generálních ředitelů se poohlédne po bankovním úvěru a zbylá desetina zmínila některou z ostatních možností financování a zahrnuje i procento těch generálních ředitelů, kteří pro letošek s žádnými růstovými příležitostmi nepočítají.

„Vyschlé úvěrové toky začínají opět fungovat, banky mají zájem úvěrovat, ale zadrhává se poptávka na straně podniků. Ty naopak raději akumulují kapitál v očekávání a obavách, že centrální banky zvýší cenu peněz v ekonomice,“ dodal Petr Kříž, vedoucí partner PwC Česká republika.