„Bezpečnostní agentura bude mít za cíl střežit vybrané uzavřené prostory v majetku Českých drah, jako jsou depa nebo odstavná nádraží, zajistí ostrahu veřejně přístupných míst, jako jsou odbavovací haly železničních stanic," sdělil ředitel odboru bezpečnosti ČD Ladislav Mikeš.

"Bude zajišťovat doprovody vytipovaných vlakových spojů a asistovat při kontrole jízdenek či odhalování cestujících bez jízdenek,“ doplnil Mikeš s tím, že nepůjde o nahrazení činnosti policie.

Při této činnosti se počítá s kombinací stacionárních i mobilních hlídek, které budou operativně zasahovat na různých místech. Ochranka bude mít na starosti také dohled nad pultem centrální ochrany u elektronicky zabezpečených objektů nebo nad kamerovými bezpečnostními systémy.

Rozhodující bude cena

„Výběr bezpečnostní agentury se uskuteční otevřeným řízením a kritériem pro výběr bezpečností agentury bude nejnižší nabídnutá cena,“ informoval Filip Potůček, ředitel odboru centrálního nákupu a logistiky.

Podle Potůčka jsou kvalifikační podmínky pro uchazeče o tuto veřejnou zakázku nastaveny maximálně široce, tak aby je podle očekávaní ČD splnilo alespoň deset společností činných v této oblasti.