Tratě před obnovením provozu projedou speciální drážní vozidla, tedy montážní vozy trakčního vedení a udržovací vozy. Kontroly potrvají až do doby odjezdu prvního osobního vlaku na konkrétní trať.

SŽDC se zaměří hlavně na koridorové celostátní a ostatní celostátní tratě, v případě časové rezervy i na dráhy regionální. Ty budou případně zkontrolovány dohledovou jízdou prvního vlaku jedoucího po ukončené stávce. Správa také prověří činnost zabezpečovacích zařízení na železničních přejezdech.

"Během stávky bude na tratích ve správě SŽDC prováděna intenzivní údržba a opravy nevyžadující provoz drážních vozidel. Podařilo se také zahájit velkou část z plánovaných oprav ve výlukách," uvedl Halla s tím, že se pracuje na 50 až 70 procentech výluk.