„Aktivně se snažíme zajistit alespoň v omezené míře na vybraných tratích náhradní autobusovou dopravu,“ informoval Šťáhlavský. České dráhy budou mít k dispozici asi 200 autobusů, zatímco pro zajištění základní dopravní obslužnosti a nejnutnější náhrady všech spojů by bylo třeba přibližně 4500 autobusů.

„Veškeré uznané návratky za úplně nebo částečně nevyužité jízdenky, místenky a příplatky na vlaky jedoucí v době konání stávky nebo platné v den konání stávky budou provádět beze srážky,“ připomněl Šťáhlavský.

Nárok na odškodnění není

Protože se stávky mohou účastnit i pokladní a informátoři ve stanicích, dojde k omezení služeb také ve stanicích.

„Nárok na náhradu škod ani na odškodné v souladu s legislativou EU v případě stávky není. Stávka je považována za zásah vyšší moci,“ připomněl Šťáhlavský.