Intenzita rizik, jimž čelí domácí finanční systém, se v porovnání s loňským rokem zvýšila v důsledku nepříznivého fiskálního vývoje v eurozóně a jeho možných dopadů na domácí ekonomiku.

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a dalších zemích, které jsou důležitými obchodními partnery českých podniků.

Krize může ještě vystrčit drápy

„Pro udržení finanční stability v dalších dvou letech bude podstatný vývoj ve světové ekonomice. Vzhledem k vývoji v zahraničí, kde kulminují problémy některých zadlužených ekonomik eurozóny, je třeba varovat před tvorbou neadekvátně optimistických očekávání,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. Podle něj ani vývoj v domácí ekonomice zatím nedává dostatečnou oporu pro tvrzení, že krize již končí

Za potenciální riziko označila ČNB vývoj v sektoru družstevních záložen. "Objem klientských vkladů se zde za poslední tři roky téměř ztrojnásobil, zároveň však tento segment oproti bankovnímu sektoru vykazuje dvojnásobný podíl klientských úvěrů v selhání," píše se ve zprávě.