Lidé jsou přesvědčeni, že aktéři korupčního jednání se vzájemně podporují a spolupracují. Myslí si to naprostá většina dotázaných, dohromady 92 %. Korupční prostředí je podle názoru více než čtvrtiny obyvatel nejvíce rozšířeno v politických stranách a na úřadech vyřizujících žádosti a potvrzení.

Navzdory tomuto stavu 70 % populace zastává názor, že bojovat proti korupci má smysl. Z výzkumu dále vyplynulo, že naprostá většina populace souhlasí s razantními způsoby boje proti korupci, od zabavování majetku při prokázání korupčního jednání, přes odposlechy, ochranu klíčových svědků až po agenty provokatéry.

K omezení jsou potřeba systémové změny

K omezování korupce v ČR podle obyvatel nejvíce přispějí systémové změny spočívající v zásadní reformě státní a veřejné správy (29 %) a zpřísnění trestů za korupci (27 %).

Více než čtyři pětiny obyvatel (83 %) se domnívají, že boj proti korupci jsou jen líbivá politická hesla a zároveň dodávají, že by zastupitelé a úředníci ve státní správě měli mít trestní odpovědnost za špatná rozhodnutí při hospodaření s veřejným majetkem.

Více než dvě třetiny obyvatel si myslí, že korupce se nedá vymýtit a že úplatky jsou běžnou součástí života.