Od ledna do března se živě narodilo 26 700 dětí, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 2200 méně. Pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství. Nejvíce dětí se v lednu až březnu narodilo ženám ve věku 30 až 32 let, mezi prvorodičkami převažovaly ženy ve věku 28 let. „Kojenecká úmrtnost patří trvale k nejnižším na světě,“ připomíná ČSÚ.

Počet zemřelých v 1. čtvrtletí 2011 byl 27 400, tedy o 300 nižší než ve stejném období předchozího roku. Zemřelým bylo v průměru 74,5 roku (mužům 70,9 roku, ženám 78,2 roku). Nejvíce úmrtí připadlo na nemoci oběhové soustavy, následovaly novotvary a nemoci dýchací soustavy.

Klesá počet sňatků, ale i rozvodů

V 1. čtvrtletí bylo uzavřeno pouze 3200 manželství, což představuje meziroční pokles o 500. „Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily,“ uvádí ČSÚ s tím, že průměrný věk svobodných ženichů činil 31,8 roku, svobodným nevěstám bylo v průměru 29,0 let.

Poklesl počet rozvodů o 1300, ovšem tento fakt nelze podle ČSÚ přeceňovat, jde spíše o důsledek nepravidelného ukončování rozvodových řízení a jejich vykazování. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po dvou až pěti letech trvání.

Zahraniční migrací přibylo v lednu až březnu tohoto roku podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 3800 obyvatel, tedy o 1600 více než ve stejném období roku 2010. Mezi přistěhovalými převažovali občané Slovenska (763 osob), Česka (554 osob), USA (520 osob), Ukrajiny (442 osob) a Ruska (441 osob). Mezi vystěhovalými byli nejčastěji občané Česka (638 osob), Slovenska (227 osob) a Velké Británie (111 osob).