Propad platů u státních zaměstnanců začal v polovině loňského roku a mzdy tu klesají už čtvrté čtvrtletí v řadě. Průměrná mzda je dokonce nižší než průměr v podnikatelské sféře, ačkoliv tomu bylo dosud naopak. ČSÚ připomněl, že ve státní sféře pracují častěji lidé s vyšším vzděláním a proto i platy v ní byly průměrně vyšší, nyní jsou ale o 685 korun v průměru nižší než ve sféře podnikatelské.

Nejvíce se mzdy snížily lidem pracujícím ve veřejné správě, a to v průměru o 4,2 procenta. O 1,5 procenta si v průměru pohoršily i vědecké činnosti. Stagnovala zdravotnické sféra a mírně si polepšili učitelé.

Rostly mzdy v oblasti rozvodu energií, které jsou dlouhodobě průměrně jedny z nejvyšších, v prvním čtvrtletí zaměstnanci v těchto oblastech brali 43 525 korun. Nejvyšší platy ale stále berou lidé z oboru peněžnictví a pojišťovnictví, v průměru 53 043 koruny.

Mzda ve veřejné sféře nižší než v soukromé

Meziročně se průměrné nominální mzdy zvýšily o 2,1 %. „To je překvapivě velký růst. Vláda signalizovala velké škrty, média líčila srdceryvné osudy zaměstnanců placených z veřejných zdrojů, kterým výrazně klesly příjmy, a proto ekonomové očekávali, že mzdy zpomalí svůj růst,“ uvedl ekonom Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance.

Šetření na straně státu proběhlo podle Pikory na dvou frontách. Část peněz nepodnikatelský sektor ušetřil tím, že v průměru mírně snížil mzdu. Tím by ale moc neušetřil. Další úspory byly dány propuštěním 1,6 % zaměstnanců. Tím byl zastaven dlouhodobý trend nárůstu počtu zaměstnanců nepodnikatelského sektoru.

"Fakt, že ve veřejné sféře mzdy klesaly a v soukromé rostly, vedl k tomu, že po delší době poklesla průměrná mzda ve veřejné sféře pod úroveň soukromé sféry – a to o 658 Kč," dodal Pikora.

Průměrná měsíční hrubá mzda v jednotlivých oborech v 1. čtvrtletí 2011
obormzdameziroční změna
peněžnictví a pojišťovnictví53043        1478
informační a komunikační činnosti44514        1553
výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla43525        3407
těžba a dobývání28179         857
profesní, vědecké a technické činnosti28119       -428
veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení24934      -1086
zdravotní a sociální péče23430         -10
průmysl23030         857
doprava a skladování22716         648
zpracovatelský průmysl22376         827
zásobování vodou21704         432
velkoobchod, maloobchod21294         608
činnost v oblasti nemovitostí20450         382
kulturní, zábavní a rekreační činnosti19053       1090
zemědělství, rybářství a lesnictví16504         337
Zdroj: ČSÚ