V listopadu průmyslová produkce vzrostla ve všech hlavních průmyslových odvětvích. Nejvíce vzrostla výroba energií o 10,1 % a výroba zboží dlouhodobé spotřeby o 5,8 %. Konkrétně pak výroba koksu, rafinérské zpracování ropy, výroba dopravních prostředků a zařízení či výroba pryžových a plastových výrobků.

Naopak produkce klesala především ve výrobě usní, textilií, textilních a oděvních výrobků či těžbě energetických surovin.

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách se zvýšily o 0,1 % a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,8 %.

Průměrná mzda 18 847 Kč

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v listopadu 2003 meziročně snížil o 42,7 tisíc lidí, tedy o 3,7 %. Pokles postihl většinu odvětví, zejména výrobu usní, textilií a textilních a oděvních výrobků, zpracování dřeva a výrobu dřevařských výrobků. Naopak se zaměstnanost zvýšila ve výrobě koksu, jaderných paliv, rafinérském zpracování ropy a výrobě pryžových a plastových výrobků.

Průměrná měsíční mzda v listopadu činila 18 847 Kč a meziročně vzrostla o 6,4 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 3,9 %.

Nové zakázky v průmyslu uzavřené v listopadu dosáhly objemu 96,9 mld. Kč, z toho ze zahraničí 61,0 mld. Kč. Meziročně tak vzrostly o 6,9 %, ze zahraničí o 9,4 %.