Pokud to nestihne, bude každá další vláda nucena tuto částku ročně vyplatit občanům, kteří mají nárok na rentu, tedy náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Právu to v úterý řekl náměstek ministra práce a sociálních věcí Jiří Hofman.

Problém se týká zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. "Už mnoho let jsme slibovali Evropské unii odmonopolizování úrazového pojištění. Správa tohoto pojištění, svěřená v současnosti zákonem dvěma pojišťovnám - České pojišťovně a Kooperativě - je monopol a porušuje rovnou soutěž," uvedl Hofman.

Volná soutěž ohrožuje stát

"Ještě do 1. ledna 2005 máme výjimku, a tudíž čas zavést nový zákon o úrazovém pojištění, které by bylo neziskovou veřejnou službou a nepodléhalo by komerci. Pokud to nestihneme, pak bychom museli respektovat takzvanou volnou soutěž mezi pojišťovnami," dodal k problému Hofman.

Právě volná soutěž mezi pojišťovnami by však podle Hofmana znamenala pro stát neobyčejně velký a dlouhodobý finanční závazek. Z vybraného úrazového pojištění jsou totiž lidem, které postihla nemoc z povolání nebo úraz, vypláceny dlouhodobé dávky, takzvané renty. "Jestliže by se úrazové pojištění pustilo všem pojišťovnám a přerušilo by se současné průběžné financování navázané na jednoho správce, který je schopen se vyrovnat i se starými závazky-rentami vzniklými od roku 1993 do roku 2004, tak by tyto renty musel platit stát. Ty očně dosahují 2,1 až 2,5 miliardy korun. Tyto závazky by musel hradit po dobu 20 let," dodal Hofman.

Věcný záměr nového zákona o úrazovém pojištění hodlá ministerstvo předat vládě koncem ledna. Současný stav, kdy úrazové pojištění spravují jen dvě pojišťovny - Česká pojišťovna a Kooperativa - označil Hofman za provizorní. Tyto pojišťovny vybírají pojistné ve výši kolem čtyř miliard korun (stav roku 2002), vyplatí pojistná plnění, která činí kolem dvou miliard, na režii spotřebují 13,5 procenta z pojistného, tedy << ročně>> kolem půl miliardy Kč, a zbytek - přibližně 1,5 miliardy korun - odvádějí do státního rozpočtu.

"Případná ztráta této státní zakázky však ziskovost ani stabilitu České pojišťovny nijak neohrozí," uvedl k těmto číslům a záměru státu provozovat službu jiným způsobem mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.