Podle SZPI firma prodala kromě kontrolované šarže s minimální trvanlivostí k 1. říjnu letošního roku také množství kandovaných hrušek bez fakturace. Inspektoři nedoporučují konzumaci ani ostatních šarží tohoto výrobku. Na vině je překročení limitu pro obsah oxidu siřičitého.

Kandované hrušky bývají běžně ošetřeny jemným postříkáním roztokem oxidu siřičitého, kterému se říká mlžení. Při tomto procesu však výrobce nesmí překročit maximální přípustné množstevní limity pro tuto látku. "V nadměrné koncentraci totiž může představovat zdravotní riziko," dodal Michal Spáčil z tiskového střediska SZPI.

SZPI informace o výrobku předala do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na problém upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.