Pomocí ukazatelů jako pracovní místo, bezpečnost, bydlení, vzdělání, zdraví, spokojenost se životem, životní prostředí, ale i vláda, příjem či rovnováha mezi prací a soukromým životem se pokouší srovnat podmínky ve 34 zemích OECD. Nejlépe si vedou Skandinávie, KanadaAustrálie.

Česko má nejnižší ukazatel příjmu a nejvyšší hodnocení bezpečnosti či životního prostředí.

K horším patří ČR také v očekávané délce života při narození nebo ve společenských vztazích s jinými. Ve všem ostatním je spíše průměr, jen ve vzdělání se řadí mezi pětinu nejlepších zemí. Celkově Česko skončilo na 23. místě v hodnocení.