Například chlapci narození v roce 2008 podle studie odvedou do systému trojnásobek, děvčata jsou na tom o něco lépe. Do systému zaplatí "pouze" dvojnásobek svých předpokládaných důchodů. Nepoměr se přitom s klesajícím věkem zvyšuje. Muži narození v roce 1975 totiž odvedou do penzijního systému jenom dvakrát více, než získají. Ženy narozené ve stejném roce odvedou přes 125 procent toho, co dostanou.

Návrh takzvané malé penzijní reformy, kterou nedávno schválila Poslanecká sněmovna, nepoměr ještě prohloubí. V rámci této penzijní reformy se od října změní výpočet penzí, takže 70 procent lidí budou dostávat v důchodu méně než v současnosti.

Prodloužení bez nastavení hranic

Také se v rámci této reformy bude pokračovat v prodlužování věku pro odchod do důchodu, a to bez nastavení hranice. U mužů narozených v roce 2008 by tak podíl odvodů na současné hodnotě penzí dosáhl téměř 400 procent, u žen 350 procent.

Důchodový systém je ovšem spojen ještě s dalšími problémy. Jedním z nich je skrytý dluh na závazcích platit budoucí důchody. Ten se v ČR podle studie pohybuje na 55 procentech současného HDP.

Například v Maďarsku či na Slovensku je okolo 100 procent, v Polsku převyšuje 200 procent. Zvyšování věku odchodu do důchodu má přitom podle studie razantní dopad na jeho snižování, v ČR by jej mohlo téměř eliminovat.