Databáze na internetových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz obsahuje téměř 2500 nebezpečných výrobků rozdělených do osmi oblastí. Následně se bude pravidelně doplňovat podle aktuálně zjištěného stavu. V systému jsou shromažďovány výrobky, které byly objeveny nejen v České republice, ale i v rámci dalších států Evropské unie.

"Většina nebezpečných výrobků je po odhalení stažena z trhu, ale některé už si mezitím zákazníci koupili a odnesli domů a používají je," uvedla Švábová s tím, že včasným předáním informace se dostane varování k širšímu okruhu příjemců, což dále napomůže ke snižování rizik, pro která je výrobek označován za nebezpečný.

V databázi jsou informace shromážděné z různých zdrojů, tím hlavním je celoevropská databáze nebezpečných výrobků RAPEX. Další informace pocházejí například od České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce či ministerstva zdravotnictví.