„Spolu s daňovou a celní správou a Finančním analytickým útvarem se nám podařilo zefektivnit a lépe koordinovat zjišťování a postihování daňové trestné činnosti,“ připomněl Kalousek s tím, že nehodlá připustit, aby poctivý daňový poplatník dotoval poplatníky nepoctivé.

„Za významnou novinku považuji možnost stanovit daň i po uplynutí lhůty v případě odhalení daňového trestního činu, kterou jsme od počátku roku zavedli v novém daňovém řádu,“ informoval ministr.

Podle Kalouska dojde mimo jiné ke větší specializaci v rámci daňové správy, více pracovníků se bude moci zabývat kontrolou, což zvýší pravděpodobnost odhalení daňového úniku. Od roku 2012 pak vznikne Specializovaný finanční úřad, který bude mít na starosti banky, pojišťovny a další instituce.

Dohody s daňovými ráji jsou důležité

Podle ředitele Generálního finančního ředitelství Jana Knížka se česká daňová správa více zaměřuje na oblast DPH a převodních cen. Neméně důležitá je mezinárodní spolupráce při správě daní, tedy sjednání dohody o výměně informací s tzv. daňovými ráji.

Také celní správě se daří více odhalovat daňové úniky především v oblasti pohonných hmot, tabákových výrobků a lihu.