Zbylé pohledávky ve výši 9,273 miliardy korun jsou ve výzvě, z toho i jedna osmimiliardová od Občanského sdružení Zelený ostrov.

První schůzi věřitelů 26. května bude mít největší slovo věřitel s největším procentem pohledávek. Zatímco proti nesporným pohledávkám není odvolání, u sporných se může spustit takzvané incidenční řízení. Pokud by se při něm ukázalo, že pohledávka není oprávněná, bude muset majitel pohledávky požadovanou sumu do majetkové podstaty doplatit.

Sazka se do insolvence dostala kvůli problémům se splácením výstavby O2 areny. Soud způsob řešení situace firmy dosud nestanovil, zatím se předpokládá, že povolí reorganizaci. Společnost by tak nadále fungovala podle soudem schváleného plánu, na jehož vypracování se obvykle podílejí věřitelé, dlužník a insolvenční správce.

Pozastavená licence

V pondělí ministerstvo financí rozhodlo o pozastavení loterijní licence pro Sazku. Důvodem bylo nevyplacení výherního jackpotu. [celá zpráva]

Dočasné zastavení provozování je vydáno na dobu 30 kalendářních dnů a znamená, že uplynutím 15 dní od doručení rozhodnutí Sazce je společnost povinna zastavit přijímání sázek na číselné loterie. Pokud Sazka výhru vyplatí, pozastavení licence by mělo být zrušeno.