Ve vyspělých i v rozvojových zemích se ztratí zhruba stejné množství potravin – 670, respektive 630 miliónů tun. Ve zprávě se rozlišují termíny „ztráta“ a „mrhání“ potravinami.

„Ztráty“ potravin se dějí spíše v rozvojových zemích. Dochází k nim během výroby, při sběrech či zpracování. Důvodem je nedostatečná infrastruktura nebo nízká technologická úroveň.

„Mrhání“ potravinami je "výsadou" vyspělých zemí, kde obchodníci i konzumenti vyhazují i nezávadné potraviny do odpadu.

Hýření ve vyspělých zemích

Ve vyspělých zemích vyhodí lidé ročně asi 222 miliónů tun potravin, především ovoce a zeleniny, což je zhruba stejně, kolik se vyrobí v celé subsaharské Africe (230 miliónů tun).

Zatímco v Evropě a Severní Americe vyhodí člověk ročně 95 až 115 kg potravin, lidé v subsaharské Africe a jižní a jihovýchodní Asii se zbaví pouze 6 až 11 kilogramů potravin za rok.