Největší opodstatnění má pro 94 % respondentů úvěr na pořízení či rekonstrukci bydlení. Myslí si to především mladí lidé do 29 let, kteří se ze všech věkových skupin staví k úvěrům nejoptimističtěji. Úvěr je také častým řešením při hledání prostředků na koupi automobilu (70 %) nebo domácích spotřebičů a elektroniky (55 %).

Téměř polovina respondentů by si vzala úvěr i na pokrytí investic do vzdělání, ať už školné či různé vzdělávací kurzy. Pro půjčku by sáhlo i 38 % respondentů v případě, že by potřebovali zdravotní péči. Poměrně malý zájem (13 %) je o využití půjčky k refinancování jiného dluhu, k tomuto řešení jsou vstřícnější především lidé se základním vzděláním. Naprostá většina respondentů (92 %) by si nevzala půjčku na dovolenou či cestování.

Při výpadku příjmu rychlý konec

Průzkum rovněž zjišťoval, jak dlouho by lidé udrželi svůj měsíční rozpočet při výpadku příjmu. Více než 60 % dotázaných uvedlo, že by při výpadku příjmů nevydrželi déle než 3 měsíce, přičemž desetina lidí by bez pravidelného příjmu nevyšla ani měsíc.

Mezi nejčastější důvody pro nesplácení úvěru patří ztráta zaměstnání (90 %), vážné onemocnění (87 %), úmrtí (70 %), dopravní nehoda (69 %) či vážná událost týkající se člena rodiny (68 %).