Přidělení ratingu od renomované agentury znamená, že České dráhy mohou vstoupit na mezinárodní kapitálové trhy. Vlastníkem Českých drah je stát, a díky ratingu tak podnik nyní může pokračovat v plánu, který počítá s emisí dluhopisů denominovaných v eurech.

Agentura Moody's už dříve avizovala, že firmě ve vlastnictví státu přidělí definitivní rating až po tom, co České dráhy dokončí plán posílení kapitálové struktury. A to tím, že si zajistí dlouhodobé financování ve výši alespoň 7,5 miliardy korun.

Hledá se manažer

Předběžný rating je tři stupně nad spekulativním pásmem. Konečný rating by se podle agentury Reuters mohl od předběžného lišit.

České dráhy v současné době hledají hlavního manažera, který by jim zorganizoval emisi mezinárodních dluhopisů v objemu až 300 miliónů eur. Podnik uvedl, že manažera vybere, až bude mít přidělen rating. Mezinárodní emise dluhopisů většinou firmám organizují velké banky.