"Problém nastal v 17:16, v 17:26 byl odstraněn. Následně ale došlo k odpojení jiných transformátorů. Nyní je buď dálkově, nebo ručně zapojujeme. Elektřina by měla fungovat během několika minut," uvedl Holubec v 17:50.

Výpadek se týkal zejména východních oblastí Prahy.

Příčinou výpadku byl problém na dvousetkilowattovém transformátoru České energetické přenosové soupravy v Malešicích. Ten je napojen na rozvodnou síť části Prahy.