„Již při běžné prohlídce se výrobek celníkům zdál podezřelý. Helmy byly lehké a pod pouhým tlakem ruky praskaly,“ sdělila Blahutová.

Celníci proto požádali Českou obchodní inspekci (ČOI) o odborné stanovisko k dovezenému zboží.

„ČOI ve svém stanovisku konstatovala, že helmy skutečně nesplňují základní technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nesplňují další podmínky stanovené normami. Helmy například nejsou označeny evropskou značkou shody CE a není k nim přiložena žádná dokumentace,“ vysvětlila Blahutová, podle které celníci zásilku nepropustili do volného oběhu.

Zboží bude podle ní zničeno.