Státní veterinární správa přitom koncem listopadu odhadovala, že počet ukončených provozů bude o třetinu menší. Většinu z 543 uzavřených provozů nepovolili veterináři, šlo zejména o jatka a masné výrobny. Za celý loňský rok provoz ukončila téměř tisícovka provozoven.

Podle veterinární správy ale nemusí být ortel definitivní. Nevyhovující zpracovatel obdrží od správy předběžné opatření, které mu zakazuje vyrábět a uvádět výrobky do oběhu a ukládá mu formou závazného pokynu povinnost odstranit vyjmenované závady. Pokud zpracovatel závady odstraní a veterináři provoz schválí, může dále fungovat. Posudek kritizoval hygienu

Předseda Svazu zpracovatelů masa Ladislav Steinhauser již dříve odhadl, že se v masném průmyslu zavře necelých deset procent provozů. Podniky se podle něj začnou více specializovat. Firma například ukončí činnost jatek a zaměří se na masnou výrobu, řekl.

Evropská komise se v hodnotícím posudku, který zveřejnila počátkem listopadu, pozastavila nad neplněním požadavků hygienických směrnic unie stovkami potravinářských provozů v Česku, zejména zpracovateli masa a mléka.