Meziměsíční růst cenové hladiny (o 0,2 %) způsobilo již čtvrtý měsíc pokračující zdražování potravin. U ostatních oddílů spotřebního koše byly cenové pohyby minimální.

Růst cen potravin (o 1,5 %) ovlivnilo zejména zvýšení cen ovoce o 11,1 %, čerstvé zeleniny o 9,4 %, brambor o 5,8 %, vajec o 9,5 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,2 %. Ceny zboží v prosinci úhrnem vzrostly o 0,4 %, zatímco ceny služeb se nezměnily.

Brambory o 80 procent dražší

Potraviny a nealkoholické nápoje po dlouhodobém meziročním cenovém poklesu (od června 2002) se staly na konci roku 2003 zbožím s nejvýraznějším meziročním nárůstem v celém spotřebním koši.

V prosinci 2003 (proti prosinci 2002) vzrostly ceny chleba o 7,4 %, běžného pečiva o 30,4 %, vepřového masa o 4,4 %, drůbeže o 8,3 %, vajec o 35,5 %, másla o 10,7 %, brambor o 80,5 %, čerstvé zeleniny o 9,5 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 2,1 %.

 

;

 

Zboží zlevnilo, služby dražší

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2003 (0,1 %) byla ovlivněna zejména poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které i přes zrychlený růst na konci roku zůstaly v průměru roku 2003 nižší o 2,2 %.

Nižší byly i ceny mobilních přístrojů a telekomunikačních služeb. Na růst cenové hladiny spotřebitelských cen působilo hlavně zvýšení cen bydlení, i když i zde došlo k významnému zpomalení cenového růstu v důsledku snížení cen elektřiny o 4,8 % a zvýšení cen zemního plynu pouze o 1,1 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 1,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 2,9 %. V roce 2003 se zpomalil růst jak tržních cen (z 0,9 % v roce 2002 na nulový růst v roce 2003), tak i regulovaných cen (z 5,6 % v roce 2002 na 0,6 % v roce 2003).