„Dne 21. dubna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o pohonných hmotách a vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot. Z těchto právních předpisů vyplývají pro distributory a správce daně nové povinnosti,“ připomněla Musilová.

Distributor, který v současné době obchoduje s pohonnými hmotami na daňovém území České republiky, s výjimkou prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích pohonných hmot, má povinnost do 30 dnů od nabytí účinnosti novely tohoto zákona podat oznámení o zahájení činnosti u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa pobytu distributora.

Zároveň je povinen do 10 dnů oznámit každou změnu údajů. Osoba, která hodlá zahájit tuto činnost po nabytí účinnosti novely, je povinna podat oznámení před zahájením činnosti.

Za porušení miliónové pokuty

„Distributoři pohonných hmot a provozovatelé čerpacích stanic jsou povinni na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot, který vede Generální ředitelství cel v elektronické podobě a registr je veřejně dostupný na internetových stránkách Celní správy ČR,“ doplnil Jiří Barták, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Za porušení povinností zavádí zákon pokuty ve výši pět miliónů korun za nakoupení pohonných hmot od osoby nezapsané v registru distributorů pohonných hmot a tři milióny korun za neoznámení změn údajů nebo ukončení své činnosti.