Z výsledků průzkumu vyplývá, že dvě třetiny lidí v ekonomicky aktivním věku se obávají nezaměstnanosti. Od roku 2008 tento podíl navíc narůstá.

Poměrně kritické mínění o nezaměstnaných zaznívá častěji od lidí s dobrým materiálním standardem a od stoupenců ODS. Vnímání nezaměstnaných jakožto lidí bez skutečného zájmu o práci je nejnižší mezi příznivci KSČMČSSD.

Názor, že určitá míra nezaměstnanosti je pozitivní jev, jelikož vede k tomu, že si lidé více váží práce a jsou odpovědnější, zastávají častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, lidé, kteří se svými politickými názory přiklánějí k pravici, příznivci ODS a TOP 09, a častěji se k němu kloní dobře materiálně zajištění respondenti.

Pravice "samostatnější", levice "lidovější"

O tom, že určitá míra nezaměstnanosti není pozitivním jevem, jsou naproti tomu přesvědčeni častěji stoupenci KSČM a špatně materiálně zajištění lidé.

Největšími zastánci názoru, že by stát měl mít povinnost zajišťovat každému práci, jsou občané se základním vzděláním, příznivci KSČM, ČSSD a lidé špatně materiálně zajištění.

Proti představě, že by stát měl mít povinnost zajistit práci, jsou nejčastěji lidé s maturitou nebo vysokoškolským diplomem, živnostníci, podnikatelé, příznivci ODS nebo TOP 09 a lidé s dobrým materiálním standardem.