Indikátor důvěry podnikatelů se v dubnu snížil o 1,7 bodu. Nejvíc se důvěra mezi podnikateli meziměsíčně snížila ve vybraných službách, podruhé v řadě se snížila důvěra v průmyslu. Ve stavebnictví a v obchodě se důvěra mírně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v dubnu 2010 je důvěra podnikatelů o 4,6 bodu vyšší. "Po postupném růstu důvěry podnikatelů v celém roce 2010 se podnikatelská důvěra v letošním roce snižuje, a to zejména vlivem opatrnějších očekávání," uvedl ČSÚ.

Malá poptávka po průmyslu 

V průmyslu je hlavní bariérou růstu produkce stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (35,7 procenta). Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírné zpomalení tempa růstu výrobní činnosti i mírné snížení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou také nižší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 1,6 bodu; oproti hodnotám v dubnu 2010 je však o 6,7 bodu vyšší.

Ve stavebních podnicích respondenti pro příští tři měsíce očekávají zvýšení tempa stavební činnosti a zlepšení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami odhadují na bezmála osm měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v březnu. "Celkově se důvěra ve stavebnictví v dubnu zvýšila o dva body, ale je o 5,5 bodu nižší než před rokem," uvedli statistikové.

V odvětví obchodu se v dubnu hodnocení současné ekonomické situace ve srovnání s březnem téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu. Celkově se důvěra v obchodě po předchozím poklesu meziměsíčně zvýšila o 2,6 bodu a v meziročním srovnání je o 5,6 bodu vyšší než v dubnu 2010.

Důvěra spotřebitelů se v dubnu po výrazném poklesu meziměsíčně nepatrně zvýšila (o jeden bod) a ve srovnání s dubnem 2010 je o 12,2 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace, i když o něco méně než v březnu. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v dubnu mírně zvýšil. Úmysl spořit se nepatrně snížil. Na relativně vysoké úrovni zůstaly podle dubnového šetření také obavy z růstu cen v příštích dvanácti měsících, zjistil Český statistický úřad.