Ředitelství platí údržbu na dálnicích a silnicích první třídy, silnice nižších tříd jsou ve správě jednotlivých krajů. Přestože byla letošní zima proti té předešlé mírnější, podle odhadů ŘSD způsobila na silnicích a dálnicích škody za 3,2 miliardy korun. Vedle toho je třeba pokrýt opravy mostů a další dlouhodobé rekonstrukce.

Podle ŘSD by z dlouhodobého hlediska bylo potřeba na opravy infrastruktury ročně zhruba devět miliard korun. Rozpočty Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na opravy komunikací se však k takovéto částce ani neblíží. Na veškeré opravy silnic během letošního roku ředitelství od SFDI dostalo celkem čtyři miliardy korun, a proto zažádalo o mimořádné navýšení rozpočtu.

Celkem se v České republice v zimě udržuje 52 400 kilometrů dálnic a silnic, což je zhruba 96 procent sítě.