„Rozbory a laboratorní analýzy prokázaly, že se vlastnosti materiálu neshodují s vlastnostmi uvedenými v dokumentaci, materiál obsahuje zvýšené množství těžkých kovů,“ informovala Právo Hanáčková s tím, že na území Ústeckého kraje není žádné zařízení, které by takový materiál dokázalo energeticky využít ani ho spálit v rámci spoluspalování odpadů.

Společnosti Alfa Green Power, která odpad do Libčevsi dovezla, hrozí od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokuta do výše až 50 miliónů korun za nakládání s odpadem v zařízení, které k tomu nebylo určeno.

Teplárna o spalování nic neví

Kamióny navozily do areálu zhruba 800 tun směsi drcených plastů se zbytky molitanů a koberců. Na popud starosty obce Tomáše Ekrta (ČSSD) se případem začala zabývat ČIŽP, která ihned zastavila další návoz materiálu do areálu.

Podle zástupce dovozce Petra Ďurici k nelegálnímu ukládání odpadu v žádném případě nedošlo, navezený materiál je prý tuhé alternativní palivo určené pro spalovací zkoušku. Ta se podle něho má uskutečnit v komořanské teplárně společnosti United Energy. Ta však jeho tvrzení popřela.