"Chceme opustit jadernou energii co nejdříve to bude možné a nahradit ji energií z obnovitelných zdrojů," řekla Merkelová po setkání s premiéry spolkových zemí.

Od roku 2022 jako nejzazším termínu mluvil po setkání předseda vlády Meklenburska-Předního Pomořanska Erwin Sellering.

V Německu je nyní 17 jaderných elektráren a pokrývají 23 procent spotřeby elektřiny v zemi.

Starší elektrárny nejedou

Německo po událostech v Japonsku zastavilo výrobu v osmi jaderných elektrárnách v zemi. Týká se to těch, které byly uvedeny do provozu před rokem 1980. Výrazně to ovlivnilo trh s energiemi v zemi.

Německo musí využívat elektřinu z Francie nebo České republiky. [celá zpráva