Brusel chtěl po Praze vrátit do unijního rozpočtu zhruba 9,4 milionu eur (227 miliónů Kč). Komise přišla na to, že v některých případech nebyly peníze z předvstupního fondu Phare čerpány v souladu s unijními pravidly. Peníze byly čerpány v době, kdy ČR ještě nebyla členem EU.

Česko peníze nevrátilo, komise tak vzala zemi zhruba 10,87 miliónu eur z naplánovaných plateb. ČR to napadla a prohrála. Proti rozhodnutí soudu sídlícího v Lucemburku je možné se do dvou měsíců odvolat.

Z fondu Phare byly financovány různé projekty. Peníze měly sloužit k překlenutí hospodářských a politických rozdílů mezi západoevropskými státy EU a budoucími členy bloku ze střední a východní Evropy.