Agentura snížení reagovala na slabý hospodářský růst země. Agentura předpokládá, že oživení ekonomiky nepřijde žádné, či jen velmi malé. Kvůli tomu by mohla mít vláda problémy při řešení rozpočtového deficitu.

Irsko se tak v hodnocení zemí ocitlo po boku Islandu, na nějž finanční krize těžce dopadla už dříve, Tuniska, Rumunska nebo Brazílie.

Stupeň ratingu, který zemím či formám dávají agentury, naznačuje, jak jsou subjekty schopné splácet své závazky.