Tato úvěrová portfolia zahrnují jak splácené, tak i nesplácené úvěry. PwC odhaduje, že bankám potrvá 10 let, než z těchto aktiv vystoupí či je prodají. Ze studie vyplývá, že v průběhu roku 2010 vzrostl objem nesplácených úvěrů na hlavních evropských trzích o 15 %. Je to méně než v předchozích letech, ale stále to představuje nárůst o zhruba 100 miliard eur.

Objem nesplácených bankovních úvěrů v České republice dosahoval ke konci roku 2010 zhruba 5,7 miliardy eur (asi 138 miliard korun), což je 5,4 % celkových úvěrů. Ve srovnání s koncem roku 2008 se objem trhu s nesplácenými úvěry téměř zdvojnásobil.

Evropskému žebříčku úvěrů vévodí Německo

Evropský žebříček nesplácených úvěrů vede podle studie PwC Německo, kde jejich hodnota dosáhla 225 miliard eur. Následují Velká Británie (přes 175 miliard eur), Irsko (110 miliard eur) a Španělsko (100 miliard eur).

Očekávání toho, kdy se bankám podaří těchto úvěrů zbavit, se v jednotlivých státech dramaticky liší, a to v závislosti na typu úvěrů a hospodářské situaci dané země. Například tlaky ze strany zahraničí i národních vlád ve Španělsku a Irsku výrazně zvýšily očekávání, že se v následujícím jednom až třech letech podaří prodat významnou část úvěrů.