„Je to nabídka dlouhodobé spolupráce, takže svazy by tuto částku dostávaly v horizontu 15 let a více. Tato nabídka platí při zachování dosavadní právní úpravy loterijní činnosti,“ řekl Právu PR manažer Penty Martin Danko.

Obě firmy se prostřednictvím firmy Gladiolus, kterou ovládají, dohodly s ČSTV, Českou asociací sport pro všechny a Asociací tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR na odkoupení jejich pohledávek vůči Sazce v celkové výši téměř 140 miliónů korun.

„První splátka ve výši 63 miliónů korun byla již dnes poukázána sportovním svazům,“ uvedl Danko. Tyto pohledávky potom Gladiolus přihlásí u insolvenčního soudu, čímž Penta posílí pozici mezi věřiteli, kde nyní hlavní roli hrají skupiny PPF Petra Kellnera a KKCG podnikatele Karla Komárka.

Je potřeba silný investor

„Pokud by se akcionářům podařilo dosáhnout toho, že věřitelský výbor bude muset schválit dlužnickou reorganizaci, bude Sazka potřebovat silného investora,“ sdělil dále Danko.

Právu řekl, že zmíněné pohledávky za 140 miliónů korun jsou sumou, kterou Sazka dluží sportovním svazům od roku 2008. „Nejsou to ale všechny pohledávky sportovních svazů,“ řekl bez dalších podrobností Danko. Na to, aby mohly sportovní svazy spolu s Pentou ve věřitelském výboru převážit PPF a KKCG, musely by ještě přihlásit obří pohledávky.

Danko zdůraznil, že nabídka se bude odvíjet od výsledků sobotní valné hromady hlavního akcionáře Sazky ČSTV. „Očekáváme, že valná hromada ČSTV přijme usnesení, ve kterém podpoří vzájemnou spolupráci s cílem zachránit společnost před nepřátelským převzetím,“ dodal Danko.

KKCG: Je to prázdné mediální prohlášení

S nabídkou pro sportovní svazy přišli její největší věřitelé PPF a KKCG. Nabídli, že svazům nechají 20 procent Sazky a na sport budou posílat po dobu pěti let 200 miliónů korun.

KKCG označila středeční návrh Penty a E-Investu za prázdné prohlášení. „Je to pouze prázdné mediální prohlášení postrádající jakoukoli reálnou podstatu. K realizaci takovýchto planých slibů by musela mít Penta souhlas nadpoloviční většiny věřitelů. O ničem takovém s věřiteli nikdy nejednala a nemá jejich podporu,“ sdělil Právu mluvčí KKCG Dan Plovajko.

Uvedl, že pohledávka ve výši 140 miliónů korun je zanedbatelná proti řádově vyšším částkám, které do záchrany Sazky již investovala skupina KKCG. „Cílem těchto kroků trojice Hušák– Ulčák–Penta je pouze odvést pozornost akcionářů Sazky od nesporné skutečnosti, že bez souhlasu věřitelů není možné provést reorganizaci. Je to jen další pokus, jak zabránit záchraně Sazky a vytvořit si podmínky pro start vlastní číselné loterie. Akcionáři Sazky a zejména ČSTV by si toto měli rychle uvědomit,“ dodal Plovajko.

Situace Sazky je prý horší, než uvádí vedení

Na konci května se sejde schůze věřitelů, která rozhodne o dalším postupu v Sazce, například o tom, pod čí taktovkou a zda vůbec se odehraje reorganizace firmy. Penta prosazuje spolu se šéfem Sazky Alešem Hušákem a skupinou E-Invest reorganizaci podle dlužníka, skupiny PPF a KKCG chtějí reorganizovat Sazku samy. Předseda ČSTV Pavel Kořan podporuje Hušáka.

Situace v Sazce je podle prozatímního věřitelského výboru výrazně horší, než doposud uvádělo vedení loterijní společnosti. „Sazka naléhavě potřebuje peníze pro zajištění své běžné činnosti,“ sdělil včera ČTK předseda prozatímního věřitelského výboru Josef Novotný.

Výbor se seznámil s nabídkou, kterou PPF a KKCG předložily členům představenstva Sazky, a vyzval insolvenčního správce Josefa Cupku, aby na jejím základě zahájil kroky k zajištění úvěrového financování provozní činnosti Sazky v souladu s insolvenčním zákonem. KKCG spolu s PPF nabídly, že poskytnou peníze na výplatu všech výher, včetně dlužných částek u provozovatelů terminálů, a to až z vedení Sazky odejde její ředitel Aleš Hušák. Sazka označila tuto nabídku za protiprávní.