K opatřením patří například důraz na celoživotní vzdělávání, prosazení rovnosti žen a mužů, zvyšování atraktivity práce nebo potlačení nelegálního zaměstnávání.

Efekt přijatých opatření lze podle ministerstva očekávat do roku 2010. V tomto termínu chce Evropská unie dosáhnout 70procentní zaměstnanosti, 60procentní zaměstnanosti žen a 50procentní zaměstnanosti starších občanů. ČR by v tomto období měla přijmout jednotnou evropskou měnu.

Pomoci mají speciální programy

Některé postupy, jimiž hodlá těchto cílů dosáhnout česká vláda, již vstoupily v platnost. Od letošního ledna byl například na všech úřadech práce zahájen program První příležitost pro mladé uchazeče o zaměstnání. Každému z nich by mělo být nabídnuto buď pracovní místo, nebo alespoň rekvalifikace. Na tento projekt naváže nejpozději v roce 2006 program pro uchazeče nad 25 let s názvem Nový start.

Kabinet chce zjednodušit administrativu malých a středních podniků a usnadnit jim přístup ke kapitálu. Příslušná ministerstva v čele s resortem práce a sociálních věcí budou podporovat i větší mobilitu při hledání zaměstnání a ochranu zdraví při práci. K tomu má přispět připravovaný nový zákoník práce či zákon o úrazovém pojištění.

Dávky sociální péče by měly být poskytovány adresněji, a tak by mělo být omezeno zneužívání systému. Věcný záměr zákona o hmotné nouzi, který se má touto problematikou zabývat, by měl být připraven ve třetí čtvrtině letošního roku. Snížení daně z příjmu právnických osob ze současných 31 na 24 procent by mělo potlačit zaměstnávání "na černo".

Počet lidí bez práce dosáhl ke konci minulého roku 9,9 procenta a letos nezaměstnanost podle odhadů ministerstva patrně ještě poroste. Zlepšení nelze očekávat ani v dalších dvou letech, hlavně kvůli restrukturalizaci ekonomiky, pokračující privatizaci i posílení kurzu koruny, poznamenala Prejdová.