"Anheuser-Busch ještě může proti rozsudku Vrchního soudu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Dovolání však může být podáno pouze z důvodu porušení ústavních práv, respektive podstatného porušení zákonných předpisů. Nepředpokládáme proto, že by se k tomuto řešení Anheuser-Busch uchýlil," okomentoval rozsudek ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.

Pivovar Budějovický Budvar má zaregistrováno na 380 ochranných známek ve více než 100 zemích světa. V současné době brání své obchodní pozice a práva k ochranným známkám před soudními útoky společnosti Anheuser - Busch ve více než 40 soudních sporech a dalších více než 40 správních řízení před patentovými úřady.

Kromě institutů EU zaznamenal Budějovický Budvar v poslední době vítězství ve známkoprávních sporech například v Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Austrálii, Japonsku, Tádžikistánu, Tchajwanu, Řecku, Portugalsku či Dánsku, Švédsku, Finsku, Rakousku a na Novém Zélandu.