Ministři financí EU se loni 25. listopadu dohodli, že Německo ani Francii za opakované porušování rozpočtových pravidel trestat nebudou. Země ale neporušují tříprocentní limit rozpočtového deficitu ve vztahu k HDP poprvé a ministři EU by tedy v souladu s přijatými pravidly měli rozhodnout o trestu.

Pakt stability a růstu přitom hovoří jasně: pravidla rozpočtu musejí dodržovat všichni členové měnové unie, tedy ti, kteří mají společnou měnu euro. Pokud tříprocentní limit nedodrží, mají ke slovu přijít sankce. Pokud hříšníci budou ignorovat i doporučení Evropské komise, měli by dostat ještě pokutu. Ministři financí však rozhodli, že Francie i Německo vyváznou bez trestu.

"Jak jsme již řekli po zasedání rady Ecofinu, máme vážné výhrady proti legálnosti tohoto rozhodnutí. Názor právníků, který jsme získali minulou noc, to potvrzuje," prohlásil Kemppinen s tím, že rada ministrů přistoupila k tomuto kroku bez následných řádných postupů. Přijala tak rozhodnutí odlišné od běžných postupů, které nemá žádný základ ve smlouvě.

Případ asi skončí u soudu

Nejmenovaný zdroj z EU již agenturu Reuters informoval, že komisař pro měnové záležitosti Pedro Solbes doporučí komisi předložit případ k soudu. Tento krok nejspíš vystupňuje konfliktní vztah mezi komisí a členskými zeměmi pod vedením dvou největších ekonomik eurozóny, Německa a Francie.

Mluvčí Solbese Gerassimos Thomas se odmítl k tomuto problému vyjádřit. Pouze uvedl, že komise uznala, že soudní akce, přestože by ujasnila důležitý procedurální problém, nevyřeší současné ekonomické problémy EU.

Pokud chce komise usilovat o anulování rozhodnutí, má na to dva měsíce od formálního přijetí rozhodnutí. Právníci oznámili, že chtějí požádat soud o urychlené slyšení a rozhodnutí soudu za tři až šest měsíců místo obvyklých dvou let. Francie a Německo zatím na zprávu nereagovaly.