Například stavební povolení na dům, za které byste letos zaplatili 300 korun, vás vyjde na pět tisícovek. Od ledna 2012 navíc kvůli vyšší DPH zdraží materiál a stavební práce.
Vláda drobným stavebníkům provětrá kapsy výrazným růstem správních poplatků za vydání stavebního povolení a vyřízení dalších úkonů. Některé poplatky se zvýší třikrát, jiné až dvacetkrát.

S návrhem přišel ministr Kamil Jankovský (VV). „Už léta se na tyto poplatky nesáhlo,“ odůvodnil Právu motivaci pro navrhovaný radikální zásah.

Podle jeho ministerstva jsou sazby poplatků nízké a „neodpovídají již dnešním nákladům stavebního úřadu“, a tak „ponechání současného stavu se ukázalo jako dále neúnosné“. Úředníci, kteří návrh připravovali, jsou přesvědčeni, že změna „nemůže mít významnější dopad na stav a vývoj stavební produkce v ČR“.

Nejde přitom o zvýšení malé. Například za stavební povolení na dům, za které byste letos zaplatili 300 korun, což je rodinný dům či dům k rekreaci maximálně s třemi bytovými jednotkami, napříště budete muset vytáhnout z peněženky 5000 korun.

Větší stavba, v níž počítáte s více než třemi byty, která nyní stojí na poplatcích za vydání stavebního povolení tisícovku, v budoucnu za potřebné povolení zaplatíte 20 tisíc korun.
Poplatek za povolení stavby garáže pro tři auta se má zvýšit z tří set na 1000 korun, prodraží se i každé další stání. Povolení na garáž se tak může vyšplhat z dnešních 2500 korun na dvojnásobek.

Jankovského úřad sice získal souhlas většiny oslovených stavebních úřadů či sdružení samospráv nebo svazu obcí, ale nikoliv pro všechny své návrhy. Původně chtěl zpoplatnit i stavby, u kterých nyní stačí jen ohlášení, které je bezplatné. Řízení je prý v takovýchto případech stejně náročné jako u stavebního řízení, a tak první varianty počítaly s jeho zpoplatněním jedním až dvěma tisíci korunami. Proti tomuto řešení se ale zvedla vlna odporu, a tak ohlášení stavby zůstane ve stejné podobě jako nyní.

Jak by měly vzrůst poplatky pro stavebníky
vydání stavebního povolenínynínávrh MMR
ke stavbě pro bydlení s nejvýše třemi byty*3005000
ke stavbě pro bydlení s více než třemi byty100020 000
ke stavbě garáže nejvýše se třemi stáními3001000
ke stavbě řadových garáží300 (+150 za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2500)1000 (+ 500 za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000)
vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení3001000
* podle návrhu MMR se týká i staveb pro rodinnou rekreaci.
Od poplatků budou i nadále osvobozeny držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P pro stavbu určenou k jejich trvalému pobytu.

Poplatková republika?

„Naše země se pomalu mění na poplatkovou republiku,“ komentoval zvyšování různých poplatků, které současná vláda postupně ordinuje občanům, jihočeský hejtman a soc. dem. stínový ministr pro místní rozvoj Jiří Zimola.

Největší problém přitom podle něho není výše plateb, protože člověk nestaví tolik garáží za život, aby ho tisíc korun zruinovalo. „Celé stavební řízení je složité. Vláda sice tvrdí, že chce věci zjednodušovat, já ale žádnou snahu o zjednodušení nevidím. Naopak, přenáší veškerou zátěž formou poplatků na stavebníky, na občany, kteří se nemohou nijak bránit. Kam se člověk podívá, tam jsou poplatky,“ řekl Zimola.

Podle něj si podrobnější diskusi zaslouží celý systém poplatků, které musí člověk zaplatit, aby se jeho žádostí vůbec někdo začal zabývat. „To vybíráme tak málo daní? Neměla by vláda spíše přehodnotit, kde a od koho by se měly daně vybírat?“ dodal.

Ačkoli má návrh přinést peníze do obecních pokladen, hejtman má přesto o jeho přínosu pochybnost. „To nebude nijak výrazný efekt. Jestli to ale má být snaha vlády nahradit výpadek, který vznikl tím, že obce dostaly od státu letos na výkon státní správy o 17 až 18 procent méně než loni, tak to je dost hloupá snaha,“ dodal.

Nulová varianta je nepřijatelná

Ve hře bylo více ministerských variant řešení. Nulová, která by znamenala zachování současného stavu, získala jen malou podporu: pro se vyjádřili jen ti, podle kterých všechny ostatní varianty, které představují větší nebo menší zvýšení poplatků, zatíží stavebníky až příliš.

Podporu nezískala ani verze, při které by se poplatky počítaly procentem z hodnoty stavby. Prý proto, že by se dalo při takovémto výpočtu poplatků podvádět a lidé by rozpočet plánované stavby podhodnocovali.

Odpůrce našla i varianta, která nakonec zvítězila a kterou Jankovský do vlády předloží. Upozorňovali, že razantní zvýšení poplatků povede k růstu počtu černých staveb a také protestovali proti zpoplatnění staveb, u kterých dnes stačí jen ohlášení. Ministerstvo vzalo v potaz jen druhou námitku.

Ministerští úředníci spočítali vzorově i přínos případné změny. Vyšli přitom z dat z roku 2007. Při zachování současného stavu výše poplatků mají mít obce ze správních poplatků v souvislosti se stavební činností téměř 24 miliónů korun, při schválení změn podle návrhu resortu by výnos z těchto poplatků mohl činit až 165 miliónů korun.