„Inspektoři SZPI zjistili, že v některých případech tato nabízená potravina obsahuje oktopamin v množství, které při doporučeném dávkování uváděném na obale výrobku (3 kapsle 2x až 3x denně) převyšuje terapeutické dávky látky,“ informovala Kadaňková.

Oktopamin je používán jako součást doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu pro sportovce určených k redukci tělesné hmotnosti a tuku. Tato látka však zvyšuje rovněž krevní tlak a vyšší riziko hrozí zejména při souběžném užívání s jinými prostředky na hubnutí nebo stimulanty.

Prodej zejména přes internet

„Zvýšená opatrnost je na místě hlavně u osob se srdečními arytmiemi a závažnými onemocněními srdce a cév,“ připomněla Kadaňková.

Zdraví ohrožující přípravek je nabízen zejména prostřednictvím internetových obchodů, není však vyloučeno, že se může prodávat i v běžných kamenných prodejnách." Inspekce jeho konzumaci nedoporučuje a zahájila stahování této potraviny z oběhu," dodala Kadaňková.

Výsledky šetření týkající se tohoto přípravku byly zaslány do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).