Při pohledu na dlouhodobý vývoj se ukazuje, že poslední tři roky se řadí mezi období výrazných obav z nezaměstnanosti – v minulosti to byla období let 1999 až 2000 a období kolem roku 2004. Vzestup obav z nezaměstnanosti šel vždy ruku v ruce se zjišťovanou statistickou mírou nezaměstnanosti, která byla ve všech těchto obdobích kolem 9 až 10 procent. V současné době činí nezaměstnanost 9,6 procenta.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Nezaměstnanosti se nejvíce obávají méně kvalifikovaní a manuálně pracující lidé, relativně nejméně obav mají odborní pracovníci či osoby samostatně výdělečně činné. Častější obavy mají zaměstnanci soukromého sektoru než veřejného.

Obavy z nezaměstnanosti významně souvisí s nejvyšším dokončeným vzděláním. Zatímco z lidí vysokoškolsky vzdělaných se nezaměstnanosti obává sotva polovina, lidé se základním vzděláním nebo vyučení by se dali označit jako nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny.

Strach ze ztráty zaměstnání vyjadřují častěji lidé s horším materiálním standardem a levicově i středově smýšlející. Výrazná skepse k účinnosti systému dávek a podpor je univerzální, vyjadřují ji ve stejné míře jak ženy, tak muži, různé věkové, vzdělanostní nebo sociální kategorie obyvatel.