K růstu zahraničního zadlužení přispěl především bankovní sektor. Růst zadluženosti nastal rovněž u vládního sektoru, připomněla ČNB.

"Obchodní banky navýšily stav přijatých krátkodobých depozit ze zahraničí. Podíl zahraničních závazků bankovního sektoru včetně ČNB na celkové zadluženosti vzrostl na 25,3 procenta," informovala centrální banka.

Zadluženost se zvedla také u vládního sektoru. Pokračovalo čerpání finančních půjček centrální vládou na rozvoj infrastruktury a financování rozvojových programů na regionální úrovni. Podíl vládního sektoru na celkové zadluženosti podle ČNB zaujímá 26 procent.

Objemově nejvýznamnější je však zadluženost podnikového sektoru, která naplňuje 48,7 procenta celkového dluhu.