„Na novou výsadbu letos vynaložíme kolem 660 miliónů korun. Celkové náklady na pěstební činnost včetně ochrany a výchovy mladých porostů opět dosáhnou stejně jako loni téměř dvou miliard korun,“ sdělil generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Jarní výsadba nových stromků představuje 90 % veškerého ročního zalesňování. Tyto práce skončí nejpozději koncem května. Druhá fáze zalesňovacích prací začne na podzim, kdy se vysazují hlavně listnaté dřeviny.

Loňské hospodaření na rekordu

Obnova lesa je zákonnou povinností každého vlastníka lesa. Jde o přirozenou součást péče o les. „Zákon ukládá vlastníkovi zalesnění do dvou let od vzniku holiny. Lesy ČR však zalesňují plochy vzniklé po těžbách většinou ještě v roce těžby,“ dodává Sýkora.

Na veškeré náklady, včetně těch na pěstební činnost a obnovu lesních porostů, si Lesy ČR musí podle svého mluvčího vydělat svou vlastní činností. Podle zatím ještě neauditovaných údajů dosáhl v roce 2010 hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním částky 3,13 miliardy korun. To je nejvíce za celou dobu existence podniku.