Převaha negativních hlasů, pokud jde o pokles příjmů nebo jejich vzestup, je patrná napříč jednotlivými skupinami s výjimkou lidí dobře materiálně situovaných.

Zatímco ekonomická krize odeznívá a makroekonomické ukazatele se postupně zotavují, tak příjmy občanů spíše stagnují. Necelá polovina obyvatel starších 18 let hovoří o tom, že jejich čistý příjem se v porovnání s loňskem nezměnil, a stejný podíl uvádí, že se oproti loňsku snížil. Jen každý desátý zaznamenal zvýšení svého osobního příjmu. V porovnání s údaji z dřívějších let jde o celkové zhoršení.

Z průzkumu vyplývá, že si více polepšili podnikatelé a živnostníci než zaměstnanci. Téměř polovina lidí v obou skupinách nezaznamenala výraznější změny příjmů, pokles je však v obou skupinách velmi výrazný.

Příjmy souvisí se vzděláním

Z hlediska příjmových skupin se ukazuje, že relativně často se zvýšil a zároveň relativně málo často se snížil osobní příjem zejména u lidí, kteří měsíčně berou v průměru 20 000 Kč a více čistého.

Hodnocení osobních příjmů souvisí s úrovní vzdělání. Promítá se sem pochopitelně jak samotné pracovní zařazení, které se vzděláním souvisí, tak i materiální a rodinné zázemí, pracovní perspektiva i celkový pohled na ekonomický a politický vývoj. Hodnocení osobních příjmů může mít do jisté míry i politická východiska.

FOTO: STEM