„Produkce se v loňském roce v porovnání s rokem 2008 propadla téměř o 45 procent,“ řekl Leoš Mačák ze Svazu strojírenské technologie. Nejčastěji čeští strojaři vyvážejí své výrobky do Německa, Ruska, ale překvapivě také do Číny.

„Propad u českých exportérů zaměřujících se na strojírenství byl opravdu významný, nicméně v celosvětovém kontextu adekvátní. Celosvětová produkce totiž klesla z 55,5 miliardy eur v roce 2008 na 35,1 miliardy eur v loňském roce,“ doplnil Tomáš Nymburský z HSBC.

Budoucnost v renminbi

Podle Nymburského lze předpokládat, že během pěti let bude zhruba 30 procent čínského zahraničního obchodu probíhat v čínské měně renminbi. „Ve finále se může stát, že renminbi bude jednou ze tří nejpoužívanějších měn světového obchodu,“ připomněl Nymburský.

Podle Jiřího Flídra, generálního ředitele ZVU Potez, je potřeba vystihnout aktuální světový trend ve výstavbě cukrovarů. „V současné době je velmi silný tlak na výstavbu cukrovarů a je potřeba tohoto okamžiku vystihnout. Víme o několika regionech, které plánují výstavbu ve velmi krátkém časovém horizontu. Na druhou stranu výstavba cukrovaru není vůbec jednoduchá záležitost,“ sdělil Flídr.