Ředitele úřadu Petra Kušnierze a dalších šest lidí tento týden policie obvinila z braní, případně dávání úplatků a dalších trestných činů. Pět lidí je ve vazbě.

Páteční opatření ministerstva financí se skládá ze dvou částí. První spočívá v tom, že ministerstvo přestane regionu Severozápad proplácet už vynaložené náklady na projekty.

Druhým krokem je zastavení takzvané certifikace prostředků u Evropské komise (EK). To znamená, že ministerstvo nebude do Bruselu posílat žádosti o proplacení evropských peněz pro operační program Severozápad.

Příjemcům se dotace nezastaví

"Zastavení proplácení a certifikace ze strany Platebního a certifikačního orgánu ministerstva financí však automaticky neznamená zastavení proplácení dotací příjemcům. Proplácení dotací příjemcům je v gesci regionální rady s ohledem na disponibilní prostředky, které byly jí poskytnuty v rámci předfinancování ze státního rozpočtu ministerstvem pro místní rozvoj," uvedl Jakob.

Další opatření může přijít podle Jakoba ze strany ministerstva pro místní rozvoj. Tento úřad může regionální radě pozastavit také vyplácení peněz ze státního rozpočtu určených k předfinancování výdajů, které následně kryjí dotace z EU.

Certifikace označuje v celém procesu čerpání dotací fázi, která následuje až po proplacení peněz příjemcům. Dotace jim totiž úřady vyplácejí z peněz českého státního rozpočtu, a teprve následně stát tyto výdaje předkládá ke schválení EK. Celý cyklus uzavírá převod peněz z Bruselu do rozpočtu ministerstva financí.

"Délka pozastavení certifikace bude závislá zejména na posouzení informací poskytnutých ze strany Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a případných výsledcích následného prošetření ze strany ministerstva financí," řekl Jakob.