Poslední odhad ministerstva financí, které v pondělí údaje zveřejnilo, počítal dokonce se schodkem téměř 123 miliard korun. "To vyplývalo z posledního pokladního plnění, nakonec se ukázalo, že inkaso plnění daní bylo vyšší, než se předpokládalo," řekl Novinkám Radek Němeček z tiskového odboru ministerstva.

Celkové příjmy dosáhly 699,6 miliardy korun, výdaje pak 808,7 miliardy korun. Původní návrh rozpočtu počítal s příjmy 684,1 miliardy a výdaji 795,4 miliardy korun. Během roku se ale objevily nečekané výdaje ve výši 23 miliard korun.

Stát například musel zaplatit 10,6 miliardy za prohraný arbitrážní spor s CME a půjčil si 7,2 miliardy korun od Evropské investiční banky na odstranění povodňových škod. Stát také poskytl dvě miliardy korun jako návratnou finanční výpomoc Zajišťovacímu fondu družstevních záložen.

Stát loni vybral na daních více, než v původním návrhu rozpočtu předpokládal. Vyšší oproti očekávání byly především příjmy z daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, které se na začátku letošního roku ještě zvýšily.

Nejvíce stát vydá za sociální dávky a důchody

Rozhodující část celkových příjmů tvořily příjmy z daní a poplatků, které dosáhly 395,1 miliardy korun. Oproti původnímu rozpočtu vzrostly o 9,7 miliardy korun, meziročně pak o 26,3 miliardy korun. Příjem z DPH proti rozpočtu stoupl o 4,3 miliardy na 125,5 miliardy korun. Na spotřební dani stát vybral 72,9 miliardy korun, oproti rozpočtu o 5,4 miliardy více.

Na dani z příjmů právnických osob stát získal 84,3 miliardy korun, o tři procenta více, než předpokládal. Meziročně to je pak o 9,6 procenta více. Méně proti očekávání vybral stát od fyzických osob. Celkově to bylo 88,6 miliardy korun, což proti rozpočtu představuje výpadek dvě miliardy korun.

V rámci neinvestičních výdajů stát největší objem peněz použil na sociální dávky a důchody. Celkový objem 306,6 miliardy korun je i přes meziroční růst o 1,2 procenta nižší, než předpokládal původní rozpočet.

Předloni stát hospodařil se schodkem 45,7 miliardy korun. Původní rozpočet za rok 2001 počítal se schodkem 46,2 miliardy korun.