Rozhodnutí je pravomocné a Stavoenergo se proti němu neodvolala.

„Uchazeč předložil v nabídce sdružení nepravá a nepravdivá potvrzení Finančního úřadu a Okresní správy sociálního zabezpečení, která měla prokázat jeho základní kvalifikační předpoklady,“ vysvětlil Rafaj s tím, že Stavoenergo se v tendru v Bašce zúčastnila jako člen sdružení Čistá Baška.

Podle předsedy ÚOHS firma předložila k prokázání základních kvalifikačních předpokladů doklady o bezdlužnosti, které v zásadních údajích neodpovídaly skutečnosti a nebyly vydány orgány, jejichž jménem byly údajně vystaveny.

Daňové nedoplatky a dluhy

Hodnotící komise zjistila, že se jedná o falzifikáty úředních listin, když získala jak vyjádření Finančního úřadu Ostrava I, tak i Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava. Na základě této skutečnosti bylo sdružení Čistá Baška vyřazeno z další účasti v zadávacím řízení.

"Během správního řízení vyšlo najevo, že společnost Stavoenergo měla v inkriminované době evidovány daňové nedoplatky, dluh na pojistném na sociální zabezpečení i na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále pro neplacení pojistného," doplnil Rafaj.