Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 činil účet platební bilance ve schodku 20,9 miliardy korun.

ČNB upozornila, že vlivem očištění statistiky přeshraničního pohybu zboží o marži náležející nerezidentům, takzvaný branding, se významně mění národní data zahraničního obchodu zboží a služeb a běžný účet platební bilance za roky 2009 a 2010.

Poměrový ukazatel schodku běžného účtu k hrubému domácímu produktu (HDP) se zvyšuje o přibližně 1,7 procentního bodu na zhruba 3,2 procenta za celý rok 2009 a o asi 1,2 procentního bodu na zhruba 3,8 procenta za celý loňský rok.

Na finančním účtu se v samotném čtvrtém čtvrtletí uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ze zahraničí v objemu 25,9 miliardy korun. Devizové rezervy ČNB se bez vlivu kurzových rozdílů snížily o 17 miliard Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP na roční bázi podle odhadu ČNB dosáhl 3,8 procenta, přičemž v jeho rámci přebytek výkonové bilance činil 3,3 procenta HDP.

Bilance zboží a služeb na běžném účtu platební bilance v národní metodice skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2010 podle aktualizovaných dat zahraničního obchodu ČSÚ v přebytku 20,5 miliardy korun. "V meziročním srovnání došlo ke snížení aktiva o 10,9 miliardy korun vlivem vyšší dynamiky růstu dovozu před růstem vývozu zboží," uvedla centrální banka.

Shrnutí revize dat o vývoji běžného účtu v letech 2009 až 2010 (v mld. Kč)
běžný účet
předběžná hodnota
nová hodnotarozdíl (nové a předběžné hodnoty)
z toho rozdíl bilance zboží a služeb proti údajům před očištěním
2009
-37,0
-114,8
-77,8
-61,1
2010
-92,9
-139,2
-46,3
-45,6
Zdroj: ČNB